Tesbihi çektikten sonra duaya katılmak

      

Sual: İmâm duâya başlayınca, tesbih çekmiyen de duâya katılır mı?

CEVAP

Tesbihi çektikten sonra duâya katılmak daha iyidir.

 

Tesbih ve duadan sonra okunacak

 

Sual:1-Namazdan sonra (selam verdikten sonra) ve tesbihler ile duadan sonra ne okunur?

CEVAP

Namazdan sonra (selam verdikten sonra), üç defa : "Estağfirullah, Estağfirullah minküllümakerihallah, Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illahu el hayyelkayyume ve etubuileyh"

Tesbihlerden ve duadan sonra da yanlız 67 kere estağfirullah deyip 70'e tamamlamalıdır.

 

Tesbihe üflemek

 

Sual: Ayet-el kürsi okuyunca tesbihe üflemek caiz mi?

CEVAP

Peygamber efendimiz bir şey okuduğu zaman ellerine üflerdi. Ellere üflerken tesbihe de üflenirse mahzuru olmaz. 

 

3-Namazda duanın farzdan hemen sonra yapılacağını, bunun da hadis-i şeriflerle desteklendiğini söylüyorlar. Doğrusu nedir?

CEVAP

Namaz yeni mi kılınmaya başladı, dua yeni mi yapılıyor? Bu kadar fıkıh alimleri gelip geçti. O hadisi o alimler bilmiyordu da, şimdiki mezhepsizler mi gördü? Dua tesbihler çekildikten sonra yapılır.

 

Sual: Camide imam Kuran-ı kerim okuduktan sonra el-fatiha deyince fatiha okumak şart mı?

CEVAP

İmam el-fatiha deyince Fatiha okumak gerekmez. Okunmasında da mahzur yoktur.

  

Sual: Tesbih çekerken, tesbihatı sesli (kendi duyacağımız kadar bir sesle söylemek gerekir mi?

CEVAP

Evet gerekir.

 

2-Kısa kollu gömleğin üzerine uzun kollu ikinci bir gömlek giyerek namaz kılan bir kimse, tesbihat ve duadan evvel ikinci gömleği çıkarırsa mekruh işlemiş olur mu?

CEVAP

Rahatsız olmuşsa çıkarır. Dua ederken, ya rabbi halimizi görüyorsun, ne kadar aciziz diye düşünmek iyi olur. Tesbihler başı açık da çekilebilir. Kısa kolla da olur. Abdestsiz de olur.

 

Sual: Namaz kitabında, namazdan sonra okunacak bir dua yazmış bunu ezberleyerek her namazdan sonra okuyordum. Bir yazınızda namazlardan sonra belirli bir duayı ezberleyip tekrar etmenin iyi olmadığını, günün şartlarına göre değişik dualar yapılmasının gerektiğini yazdınız. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP

Aynı duayı okurken şuurunda olmak gerekir. Yani şiir gibi okumamalıdır. Ne istediğinin farkında olmalıdır. Aynı duayı okumanız caizdir, fakat dediğim gibi şuurunda olmalısınız. Dilinizle okuyup aklınız başka yerde olmamalıdır.

 

2-Namazdan sonra ayetelkürsi okunduktan sonra üflenen şey tesbih midir? Bu üflemenin hükmü nedir?

CEVAP

Tesbihe üflenmez. Elimize üfleriz. Üflemek caizdir, çünkü peygamber efendimiz bazen ellerine üfleyip vücutlarına sürerlerdi.

 

Sual: Camide imam Kuran-ı kerim okuduktan sonra el-fatiha deyince fatiha okumak şart mı?

CEVAP

İmam el-fatiha deyince Fatiha okumak gerekmez. Okunmasında da mahzur yoktur.

 

Sual: Tesbih çekerken, tesbihatı sesli (kendi duyacağımız kadar bir sesle söylemek gerekir mi?

CEVAP

Evet gerekir.

 

2-Kısa kollu gömleğin üzerine uzun kollu ikinci bir gömlek giyerek namaz kılan bir kimse, tesbihat ve duadan evvel ikinci gömleği çıkarırsa mekruh işlemiş olur mu?

CEVAP

Rahatsız olmuşsa çıkarır. Dua ederken, ya rabbi halimizi görüyorsun, ne kadar aciziz diye düşünmek iyi olur. Tesbihler başı açık da çekilebilir. Kısa kolla da olur. Abdestsiz de olur.

 

3-Namazda duanın farzdan hemen sonra yapılacağını, bunun da hadis-i şeriflerle desteklendiğini söylüyorlar. Doğrusu nedir?

CEVAP

Namaz yeni mi kılınmaya başladı, dua yeni mi yapılıyor? Bu kadar fıkıh alimleri gelip geçti. O hadisi o alimler bilmiyordu da, şimdiki mezhepsizler mi gördü? Dua tesbihler çekildikten sonra yapılır.

 

Sual: Namaz kitabında, namazdan sonra okunacak bir dua yazmış bunu ezberleyerek her namazdan sonra okuyordum. Bir yazınızda namazlardan sonra belirli bir duayı ezberleyip tekrar etmenin iyi olmadığını, günün şartlarına göre değişik dualar yapılmasının gerektiğini yazdınız. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CEVAP

Aynı duayı okurken şuurunda olmak gerekir. Yani şiir gibi okumamalıdır. Ne istediğinin farkında olmalıdır. Aynı duayı okumanız caizdir, fakat dediğim gibi şuurunda olmalısınız. Dilinizle okuyup aklınız başka yerde olmamalıdır.

 

2-Namazdan sonra ayetelkürsi okunduktan sonra üflenen şey tesbih midir? Bu üflemenin hükmü nedir?

CEVAP

Tesbihe üflenmez. Elimize üfleriz. Üflemek caizdir, çünkü peygamber efendimiz bazen ellerine üfleyip vücutlarına sürerlerdi.

 

Sual: Müezzin, (Lillah-il-fatiha) deyince fatiha okumak lazım mı?

CEVAP

Lazım değildir. Okumak iyidir.

 

 Sual: Allahümme entesselam...dan sonra mı üç istigfar okunur?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Her namazdan sonra, elleri yüze sürmek caiz midir?

CEVAP

Evet. Bidat değildir.

 

Sual:Dua ederken de parmaklar bitişik mi olacak?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Her namazdan sonra, selam verince, istigfar okumak caiz mi?

CEVAP

İstigfar etmek her yerde makbuldür.

 

Sual: Amenerresulüyü dinleyen dua kısmında amin der mi?

CEVAP

Demesi iyi olur.

 

Sual: Her namazdan sonra, selam verince, eli yüze sürmek caiz mi?

CEVAP

Bidati hasenedir.

 

Sual: İmamın duayı yalnız kendine tahsisi mekruhtur. Rabbigfirli gibi duaları okuması da mekruh mu?

CEVAP

Meşhur olan duaları okumak mekruh değildir.

 

Sual: İmamın, Rabbena...dan sonra başka dua okuması caiz mi?

CEVAP

Meşhur olan duaları okuması caizdir.

 

Sual: Müezzinin, farz namaza başlamadan önce, yüksek sesle salevat-ı şerife okuması bid'at mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Müezzinin, üç ihlas okuyarak işlediği bid'at mekruh mu?

CEVAP

Haramdır.

 

Sual: Sübhane rabbike...den sonra, Fatiha demek evla mı?

CEVAP

Evet.  

 

Sual: İmam tesbihleri cemaatin haline göre okur ne demektir?

CEVAP

Sünnet miktarından da az okuyabilir demektir.

 

Sual: Kur'an okunup el-Fatiha denince, Fatiha okumak gerekir mi?

CEVAP

Hayır. Okunursa iyi olur.

 

Sual: Duaya başlarken sonu ... vehhab la biten duayı mı, ve ma erselnake... ayetini mi okumak evladır?

CEVAP

İkisini okumak evladır.

 

Sual: Namazdan sonra, işi olduğu için, tesbihleri çekmeden dua etmek veya sadece ayet-el-kürsiyi okumak caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: 33 lük tesbihle tesbih çekmek caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

15- Sünnet ve vacip namazlar sonrası, nasıl bir dua okumak lazımdır. (Farz nemazlar sonrası okuduğumuz allumme entesselam duası gibi)

CEVAP

Sadece bu okunur. Başka şey okunmaz.

 

Sual: Namazdan sonra çektiğimiz tesbihleri parmakla saymak mı, yoksa tesbih ile
çekmek mı daha uygundur?

CEVAP

İkisi de uygundur. Şaşırmayan için el ile çekmek daha uygun. Şaşıran için tesbihle çekmek daha uygundur.

Sual: Çok kimse, dua ederken ellerini yüzüne karşı eğik tutmaktadır. Erkek ve kadın sünnete uygun nasıl dua etmesi gerekir?

CEVAP

Dua ederken, avuçlar, yüze karşı değil, semaya karşı açık, iki el aralık ve göğüs hizasında, kollar yere ve birbirine paralel olmalıdır.

Kadın, dua ederken ellerini ileri uzatmaz, yüzüne karşı eğik tutar. Şimdi bir çok erkek, böyle kadınlar gibi dua etmektedir.

 

Sual: Namazın sünneti ile farzı arasında ya da namazdan sonra allahümme entesselam... dedikten sonra aslında eller yüze sürülür mü?

CEVAP

Sürülmez.

 

Sual: Secdede yapılan dua makbul. Bu dua nasıl yapılır?

CEVAP

Nafile namazlarda olabilir veya normal secdeye gidilip dua edilir. Farzlarda olmaz.
 

Sual: İmam duaya başlayınca, tesbih çekmiyen de duaya katılır mı?

CEVAP

Tesbihi çektikten sonra duaya katılmalıdır!

 

Sual: Allahümme entesselamı..da okuyan, eksik kıldığını hatırlayıp kalkarak iki rekat daha kılsa, namazı sahih olur mu?

CEVAP

Hayır. Allahümme... denince namazdan çıkılmış olur.

 

Sual: Sübhane rabbikeden sonra rabbil aleminel fatiha denir mi?

CEVAP

Demek caizdir.

 

Sual: İmam el-fatiha deyince salevat da okumak efdal mi?

CEVAP

Fatihayı da, salevatı da okumak efdaldir.

 

Sual: Farz namazlardan önce veya sonra secdeye kapanarak dua edilmez mi?

CEVAP

Namaz içinde secdede iken dua edilmez. Namaz dışında her zaman secdeye
kapanıp dua edilir. Ancak farz ile sünnet, sünnet ile farz arasında yapmamalıdır. 

geri    namaz    ileri