Tesbih çekmek sünnettir

 

  Sual: Namazdan sonra, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü ekber diye tesbih çekmek bid’at midir?
      CEVAP

 İcma ile de sabit olmuş müekked bir sünnettir. Tesbihleri parmakla saymak ve tesbih kullanmak câizdir. Resulullah, bir kadının tesbihleri, çekirdeklerle saydığını görmüş, fakat yasaklamamıştır. Bu da, tesbihleri, taşla, çekirdekle ve tesbihle çekmenin câiz olduğunu göstermektedir. (R. Muhtâr)
      Kur’an-ı kerimde her varlığın tesbih ettiği bildirilmektedir: (Yedi kat gök ve yer ve bunların içinde bulunanlar, Allahı tesbih eder. Allahı hamd ile tesbih etmiyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlıyamazsınız.) [İsra 44]
Kur’an-ı kerimde, Bâkıyât-üs-sâlihât [sürekli kalan iyi işler] geçmektedir. Resulullah buyurdu ki: (Bâkıyât-üs-sâlihâtı, çok söyleyin. Bunlar; tesbih, tehlil, tahmid, tekbir ve temciddir.) [Taberânî]
       [Tesbih Sübhanallah, tehlil lâ ilâhe illallah, tahmid Elhamdülillah, Tekbir Allahü ekber, temcid, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah demektir.]

       Bütün günahları affolur
       Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahü ekber sonra, “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa da affedilir.) [Müslim]
       (Parmak uçları ile sayarak tesbihe ve tehlile devam edin. Kıyamette her âzadan suâl edilir ve parmaklar için “tesbihte kullandı” derler. Gafil olan rahmetten uzak kalır.) [Hâkim]
       (Tekbiri, tahmidi, tesbihi ve tehlili sebebiyle Müslüman olarak yaşlanandan iyisi yoktur.) [İ. Ahmed]
       Fakirler, (Ya Resulallah; zenginler derece ve nimet bakımından bizi geçtiler. Biz namaz kılıyoruz, onlar da kılıyorlar; biz oruç tutuyoruz, onlar da tutuyorlar; fakat onlar, zekât, sadaka veriyor, köle azat ediyor, biz edemiyoruz) dedikleri zaman, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Sizden üstün olanlara yetişebileceğiniz, sizden aşağı olanları geçebileceğiniz ve sizin yaptığınız gibi yapanlar hariç, sizden başka kimsenin üstün olamıyacağı bir şey öğreteyim. Her namazın sonunda 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahü ekber, bir kere de “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” söyleyin!) Fakirler, (Zenginler de bizim gibi tesbih çekip, yine bizi geçiyorlar) dediklerinde, Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Bu, Allahü teâlânın fazlıdır, dilediği kimselere verir. ) [Ebu Davud] 

       İmam-ı Rabbanî hazretleri buyurdu ki:
       Namaz kılan, Rabbine yalvarmakta ve Onun büyüklüğünü ve Ondan başka herşeyin hiç olduğunu görmektedir. Namazdaki kusurlar, çekilen Tesbih ile örtülür, layık ve tam ibadet yapılamadığı bildirilir. Tahmid ile, namaz kılmakla şereflenmenin, Onun yardımı ile olduğu bilinerek, bu büyük nimete hamd edilir. Tekbir ile de, Ondan başka ibadete layık kimse olmadığı bildirilir. (m. 304)
 

geri    namazbbs    ileri