NECASETTEN TAHARET

       Temizliğe riayet etmek

      

       Sual: Bazı kimseler, namaz kılarken sık sık burnunu karıştırıyor, yanındaki müslümanları iğrendiriyor. Bazı kimseler ise camiye pis kokan çorapla, kirli elbiseyle geliyor. Kiminin de ağzı çok kokuyor. Yanında namaz kılarken, kokudan çok rahatsız oluyorum. Namaz kılan bir müslüman temizliğe niçin riayet etmez ki?

       CEVAP

       Bu konulara sık sık dokunuyoruz. Tekrarı faydadan hali değildir.

       Bir rükünda, bir yeri üç defa kaşımak namazı bozar. Bir rükünde burnu ile üç defa oynıyanın da namazı bozulur. Bu bakımdann neler namazı bozuyor, neler bozmuyor, öğrenmek gerekir.

       Dinimiz, beden ve elbise temizliği yanında, çevreyi temiz tutmayı da emreder. Dinini seven, kayıran müslüma, her bakımdan örnek kimse olmalıdır. İslâmiyetin şerefi için de (Dinimiz temizlik esası üzerine kurulmuştur?) hadis-i şerifini düşünüp temiz olmaya çalışmalıdır!

       Ağız kokusu bir hastalıktan değilse, temizlenmemekten ileri gelir. Pis kokularla halkı rahat etmek haramdır.

       Çıplak ayakla namaz kılmak Hanefide mekruhtur. Çorabı kirli olan ve temiz çorap da bulamıyan kimse, halkı rahatsız etmemek, yani haram işlememek için çorapsız namaz kılabilirse de, mekruh işlememek için daha önceden tedbir alıp, eski de olsa, temiz çorapla camiye gelmelidir.

       Soğan, sarmısak gibi pis kokulu şey yiyerek, camiye gelmek de doğru değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Sarmısak yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın, insanın rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur.) [Taberânî]

       Yağlı, kirli ve pis kokan iş elbisesiyle, kirli ayakla camiye gelip halkı rahatsız etmemelidir! Bazıları sigara kokusundan da rahatsız olur. Onun için ağzında ve elbisesinde sigara kokanlar da temizleyip, kokuyu giderdikten sonra camiye gelmelidir.

       İslâmiyette temizliğin önemi büyüktür. Temizlik imandandır. Eshab-ı kiramdan sonra gelen ve tabiin adını alan müslümanlardan bazıları Eshab-ı kirama, (Allahü teâlâ Kur'an-ı kerimde sizi çok sevdiğini bildirip övmektedir. Bunun sebebi nedir?) dediklerinde, (Biz temizliğe de çok dikkat ederdik) diye cevap verdiler.

       Müslümanlar, camilere, evlere ayakkabı ile girmez. Yere serili döşemeler tozsuz, temiz olur. Her müslümanın evinde banyo bulunur. Vücutları, elbiseleri, çamaşırları, yemekleri hep temiz olur. Temiz olunca da mikrop ve hastalık bulunmaz. Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimin çeşitli yerlerinde, (Temiz olanları severim) buyuruyor. (Bekara 222)

       Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

       (Müslümanlık temizlik dinidir. Temiz olmaya çalışın! Cennete ancak temiz olanlar girer.) [Deylemî]

       (Mümin pis olmaz.) [Buharî]

       ([Temizlenecek şeyleri] iyice yıkayın, temizleyin! Temizlik imana sevkeder, iman da sahibini Cennete götürür.) [Taberânî]

       (Temizlik imanın yarısıdır.) [Müslim]

       (Namazın anahtarı temizliktir.) [Tirmizî]

       (Ağzınızı temizleyin, ağzınız Kur'an-ı kerim yoludur.) [Ebu Nuaym]

       (Her müslüman, cuma günü kıyanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buharî] 

geri    namazbbs    ileri