Şeytanın sevdikleri ve sevmedikleri kimseler

 

       Allahü teâlâ, iblîse, Resûlullaha giderek, soracağı bütün suâllere doğru cevap vermesini emretti. İblis gelince, Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
       - Sen kimsin?
       - Ben iblîsim.
       - Niçin geldin?
       - Allahü teâlâ gönderdi ve soracaklarına doğru cevap vermemi emretti.
       - O hâlde, sevmediğin ve düşman olduğun kimseleri söyle!
       - Dünyada en sevmediğim kimseler, âdil sultanlar, tevâzu' sâhibi zenginler, hâlinden şikâyetçi olmayan fakirler, doğru sözlü tüccarlar, ihlâs sâhibi ve ilmi ile amel eden âlimler, dîn-i islâmı yaymaya çalışan mücâhidler, emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yapanlar, insanlara karşı merhametli olanlar, tevbe-i nasûh ile tevbe edenler, harâmdan kaçınanlar, dâimâ abdestli bulunanlar, dâimâ hayır ve hâsenâtta bulunan cömertler, hayâ ve edep sâhibi güzel huylu olan ve insanlara faydalı olan müslümanlar, Kur'ân-ı kerîmi tecvîde uygun olarak okuyan hâfızlar, namazı vaktinde kılanlar ve herkes uyurken namaz kılan kimselerdir.
       - Dünyada sevdiğin, dost olduğun kimseleri söyle!
       - Zâlim idâreciler, kibirli zenginler, hâin tüccarlar, içki içenler, kötü yerlerde tegannî eden, şarkı söyleyen, fuhuş yapanlar, yetim malı yiyenler, cimriler, namaza önem vermiyen ve geç kılanlar, tûl-i emele [uzun dünya arzûlarına] sâhip olanlar, hemen öfkelenip öfkesini yenemiyen kimseler benim dostum, sevdiğim kimselerdir.
       Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
       İblis yeryüzüne indiği zaman Allahü teâlâya sordu:
       - Yâ Rab, beni kovdun ve yere indirdin. Benim evim yok.
       - Meskenin hamamlardır.
       - Toplantı yerlerim neresidir?
       - Sokak, çarşı ve pazarlar.
       - Yemeğim nedir?
       - Besmelesiz yenilenler.
       - İçeceğim nedir?
       - Alkollü içkiler.
       - Tellâllarım kimlerdir?
       - Her çalgı senin tellâlındır.
       - Neler okuyacağım?
       - Uygunsuz şiirler.
       - Kitabım nedir?
       - Dağlamak.
       - Benim hadîslerim nedir?
       - Yalan, senin hadîslerindir.
       - Av âleti ve tuzağım nedir?
       - Kötü kadınlar. (İhyâ)
 

geri    namazbbs    ileri