Seher vakti

 

    Sual: Seher vakti ne zamandır? Vitri bu vakitte kılmak câiz midir?
       
CEVAP

    Seher vakti gecenin son altıda biridir. Ya'nî güneşin batışından imsâk vaktine kadar olan zamanın son altı da biridir.
         Meselâ akşam 17.30'da, imsâk da 5.30'da oluyorsa, gecenin tamamı 12 saat demektir. Bunun altıda biri 2 saat eder. 5.30'dan çıkarılınca 3.30 kalır. Saat 3.30'dan saat 5.30'a kadar seher vakti demektir. Yaz ve kış bu vakit azalıp çoğalır.
        Teheccüd namazını ve vitri seher vaktinde kılmak iyidir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
       
(Gecenin sonunda uyanamıyacağından korkan, gecenin evvelinde vitri edâ etsin! Sonra yatsın! Gece sonunda uyanacağını ümid eden, vitri o zaman kılsın! Çünkü gecenin sonundaki kalkmakta rahmet melekleri hazır olur.) [Müslim]
       
(Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ kabûl olur.) [Tirmizî]
       
(Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfâr eden yok mu, onu magfiret edeyim. İsteyen yok mu, istediğini vereyim, duâsını kabûl edeyim.) [Müslim]
       Seher vakti, duâ ve istigfârların kabûl olduğu zamandır. Ramazan ayında sahur için kalkınca seher vaktinde kalkılmış olur. Bu vakitte duâ etmeyi ganimet bilmelidir!
Allahü teâlâ iyileri, sâlihleri överken,
(Onlar seher vaktinde istigfâr eder) buyuruyor. (Zâriyat 18) Ya'kûb aleyhisselâm oğullarına, (Sizin için yakında [seher vakti] Rabbime istigfâr edeceğim) dedi. (Yûsüf 98) Âl-i İmrân sûresinin 17. âyetinde, sabredenler, sâdıklar, namaz kılanlar, zekât verenler ve seher vakitlerinde istigfâr edenler övülmektedir. Hepsinden sonra, istigfâr edenlerin bildirilmesi, insanın her ibâdetini kusûrlu görüp, dâimâ istigfâr etmesi içindir.
       Fırsat ganîmettir. Ömrü faydasız işlerle geçirmemeli, Hak teâlânın rızâsına uygun şeylere sarfetmelidir! Beş vakit namazı, ta'dîl-i erkân ile ve cemâ'at ile edâ etmelidir! Teheccüd namazı kılmalı, seher vakitlerini istigfârsız geçirmemeli, gaflet uykusuna dalmamalı, ölümü ve âhireti düşünmeli, harâm olan dünya işlerinden yüz çevirip, âhiret işlerine yönelmelidir! Zarûrî olan dünya kazancı ile meşgûl olup, diğer vakitlerde, âhireti i'mâr etmekle meşgûl olmalıdır! Sözün kısası, mâsivâ sevgisinden korunmalı ve dînin emrine uymakla meşgûl olmalıdır! İş budur, bundan gayrisi hiçtir. (Mek.Ma'sûmiyye)

geri    namazbbs    ileri