Seferinin cemaatle namazı

 

       Sual: Seferi cemaatle namazı nasıl kılar?
      
CEVAP

       Misafir imam, namaz içinde, mukim olmaya niyet edip, 4 rekat kılsa, cemaatin de namazı sahih olur.

       Seferi imama uyan mukim,  İmam selam verdikten sonra kalan rekatleri tamamlarken secde-i sehvi gerektiren bir şey yaparsa, secde-i sehv yapar.

       Mukim olan kimse seferi olan imama uyarsa, İmam yanılıp üçüncü rekata kalkıp dörde tamamlarsa, namaz sahih olur. Seferi bir kimse de, imam üçüncü rekate ayağa kalkınca selam verse, namazı sahih olur. Fakat dört rekat kılan seferilerin namazı mekruh olur.

       Bir kimse, namaz vaktinin sonunda sefere çıksa, bu namazı kılmamış ise, iki rekat kılar. Vaktin sonunda vatanına gelse, bu vaktin namazını kılmamış ise, dört rekat kılar.

       Misafir imama uyan mukim, ilk teşehhütte salevatları okumaz. Ettehıyyatüyü yavaş okur. Misafir, Cuma günü ahır zuhur namazını iki rekat olarak kılar.

       İstanbul’da öğrenci olan bir kimse, haftanın herhangi bir gününde bir iş için seferi uzaklığa gitse, sefer dönüşünde de bu hafta da falan yere gideceğim diye de niyet etse İstanbul’da seferi olur.

       Seferiliğe ait yeteri bilgiye sahip olmayan bir kişi seferi olduğundan şüphe ederse, mukim olur. Namazlarını 4 rekat olarak kılması gerekir. Tahmininde yanılsa bile kasten 4 kılmadığı için mazur sayılır. Fakat seferi değilken 2 kılarsa, kıldığı namazları kaza etmesi gerekir. İhtiyatlı hareket etmelidir.

       Seferde, Şafiî veya Maliki’yi taklit eden yolcu, ikindi ile cem ederek kılmak için, öğleyi geciktirirse, öğle vakti çıktıktan sonra, öğleyi kılmadan önce mukim olsa, önce öğle namazını kaza eder. Öğleyi kazaya bıraktığı için günaha girmez. Çünkü namazı özürsüz kazaya bırakmak günahtır. Burada seferde olmak özrü ile kazaya bırakıldığı için günah olmaz.  

geri    namaz    ileri