Secde-i sehv gerektiren haller : Misaller

 

Birkaç misal verelim:

Sual: Unutarak üç secde yapılsa, secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Evet.

Sual: İlk Ettehıyyâtü'yü okuduktan sonra, yanılıp Allahümme diyen veya bir şey okumadan o namazla ilgili bir rükün miktarı düşünüp ayağa kalkan, secde-i sehv yapar mı?

Cevap: Evet.

Sual: Salli barik, iki defa okunsa, secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Gerekmez.

Sual: Yanılıp Fatiha iki defa okunsa, secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Evet.

Sual: Son rekatta salli bariki okuyup kalkan secde-i sehv yapar mı?

Cevap: Evet.

Sual: Tehıyyâttan önce yanılıp Besmele çekilse, secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Hayır.

Sual: Sübhaneke'den önce Besmele çekilse, secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Hayır.

Sual: Son rekatta, Ettehıyyâtü'den önce Fatiha okunsa, secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Evet.

Sual: Secde-i sehvde Ettehıyyâtü'yü okumak vacip mi?

Cevap: Evet.

Sual: Sabahın farzını kılarken secde-i sehv yapılırsa, güneş doğacağı bilinse, ne yapılır?

Cevap: Secde-i sehvden vazgeçilir.

Sual: Secde-i sehv yaparken, bir yanlış daha yapılsa, tekrar secde-i sehv gerekir mi?

Cevap: Hayır. Her namazda bir secde-i sehv yapılır.

Sual: Son oturuşta, Ettehıyyâtü'yü okuduktan sonra, kıyama kalkan, hatırlayıp oturunca, tekrar Ettehıyyâtü'yü okur mu?

Cevap: Okumaz. Okusa da bir şey gerekmez. Secde-i sehv ile namazı tamamlar.

Sual: Son rekatta Ettehıyyâtü'yü okuduktan sonra, yanılıp bir rekat daha kılanın secde-i sehv ile namazı sahih olur mu?

Cevap: Evet.

 

Sual: İmam, secde-i sehv için selam verince, Şafiî veya malikiyi taklid eden secde-i sehv olduğunu bilmeden selam verse, namaz bozulur mu?

Cevap: Hayır

 

Sual: Bir namazda birkaç defa yanılan kimse, bir defa mı secde-i sehv yapar?
    Cevap: Birkaç defa yanılan da, bir defa secde-i sehv yapar. (Tahtâvî)

 

Sual: Son rekatta Ettehiyyatüyü okuduktan sonra, kalkıp bir rekat daha kılanın, secde-i sehv ile namazı sahih mi?

Cevap: Son rekatta oturduğu için secde-i sehv ile namazı sahihtir. Fakat bir rekat daha kılıp sonra selam verseydi, son kıldığı iki rekat nafile olurdu. 

       

         Sual: Yurt dışında ticaretle uğraşıyorum. Bazen namazda şaşırabiliyorum kaçıncı rekatta olduğumu, özellikle vitir namazlarında üçüncü rekatta tekbir getirip konut dualarını okumayı. Bu durumlarda ne yapmalıyım. Namazlarımı tekrar mı kılmalıyım?

        Bazı durumlarda da vakit namazlarımı dışarıda veya toplantıda olduğum dönemlerde çok az beş veya on dakika süre ile kaçırıyorum. Kaza ediyorum. Tehir etme veya cem etme hangi durumlarda oluyor ve nasıl niyet ediliyor.

        CEVAP

        Şaşırıp yanılınca namazlar tekrar kılınmaz. Secde-i sehv yapılır.

Böyle durumlarda Öğle namazını asri evvel denilen vakitte kılarsınız. Buna imkan olmazsa öğle ile ikindiyi cem edersiniz Hanbeli mezhebine göre.

 

           Sual: 4 rekatlı bir namazın 5.rekatına kalkılırsa ve hatırlanıp hemen oturulursa ne yapmalıdır. Namaz sahih midir?

           CEVAP

           Namaz bozulmuş olmaz. Tehiyyat okunmuşsa secdei sehv yapılır, okunmadan kalkılmışsa, oturup tehiyyat okunur ve secdei sehv yapılır. 

 

          Sual: 4 rekatlı bir namazın 5.rekatına kalkılırsa ve hatırlanıp hemen oturulursa ne yapmalıdır.      Namaz sahih midir?

         CEVAP

         Namaz bozulmuş olmaz. Tehiyyat okunmuşsa secdei sehv yapılır, okunmadan kalkılmışsa, oturup tehiyyat okunur ve secdei sehv yapılır.

 

       Sual: Secde-i sehv yapılırken imama uyan,cemaat sevabı alır mı?

       CEVAP

       Alır.

geri    namaz    ileri