Münafık ne demektir?

 

Sual: Münafık ne demektir? Namaz kılar mı?

CEVAP

Münafik kâfir demektir. Kafir namaz kılmaz. Bazen kılar demek, namaz kılıyor görünüyor demektir. Münafıkın kafir olduğu ayeti kerimelerle bildiriliyor. Münafiklarla ilgili hadisi şerifler:

(Münafiklar Kur'anı öğrenirler ve Kur'anla ilim ehliyle mücadele ederler.) [Taberânî]

(Size, münafığın namazını haber vereyim mi? Onun ikindi namazını, güneş sığırın karnındaki yağ gibi sararıncaya kadar geciktirmesidir.) [Hâkim]

(Onlarla [münafiklarla] bizim aramızdaki ahit (eman) namazdır. Onu kim terkederse kafir olur.) [Hâkim]

(Onlar için namaz aşikâre oldu. Onu kabul ettiler (Kabul eder göründüler). Zekât gizli oldu. Onu yediler. (Zekatı vermediler). İşte bunlar münafiktır.) [Bezzâr]

(Yatsı ve sabah namazına münafık devam edemez.) [Hâkim]

(Bizimle münafıklar arasındaki alâmet: Yatsı ve sabah (namazlarına) gelmektir. Onlar bunu her zaman yapamazlar.) (Saîd bin Mansûr)

geri    namazbbs    ileri