Kıyam - Kraat

 

Sual: 1- Namazda kıyamda iken ellerin göbek üstüne bağlanmasının bir mahzuru var mıdır?

CEVAP

Sünnet olanı göbek altına bağlamaktır.

 

Sual: Zammı sure okunması gerektiği halde okumadan rükuya gidildiğinde doğrulduktan sonra zammı sure okunabilir ise vitri vacibin son rekatında aynı şey başımıza gelir ise zammı sureden sonra kunut dualarını okuyabilir miyiz?

CEVAP

Evet zammı sure okunur ve kunut duaları da okunur. Secdei sehv de gerekmez.

 

Sual: Sübhaneke, Ettehiyyatü ve diğer duaların aralarında Besmelemi çekilir yoksa Allahu ekber mi denir?

CEVAP

Besmele çekilmez, Allahü ekber de denmez.

 

2-Namaz kılarken fatihadan sonra sure okuyacağı halde bir an unutarak ellerini aşağı saldı ama eğilmedi.Namaza devam ederken ellerini tekrar bağlayarak mı devam edecek? Yoksa eller yanda olarak kıyamı böylece mi bitirecek?

CEVAP

Bağlasa da mahzuru olmaz. Bağlamaması daha iyidir.

3-Elleri tekrar bağlarsa iki elin bir hareketi kabul edilerek namaz bozulur mu?

CEVAP

Oradaki iki elin bir hareketi sayılmaz.

Sual: 1-Euzu besmele namazda her Fatihadan önce mi çekilmeli yoksa sadece ilk

rekatın Fatihasından önce mi?

CEVAP

Sübhaneke okunduktan sonra çekilir, diğer fatihaları okurken sadece besmele çekilir.

 

2-Namazda herhangi bir sure okurken en az kendimiz duyacak kadar bir sesle mi söylemeliyiz yoksa hiç ağız kıpırdanmadan kalpten okumak diye bir şey var mıdır?

CEVAP

Kendimiz duymadan okuma geçerli değildir. Namaz sahih olmaz. Okumaya kıraat

denir. Kıraat kendi duyacak kadar sesli okumaktır. Dini hiziplerden birinin liderini gördüm. Hiç dudağını kıpırdatmıyordu, öyle namaz kılıyordu. Halbuki o namaz sahih olmaz.

3- Bazıları tesbih çekerken Sübhanallah derken tesbihi aşağıdan yukarıya doğru, Elhamdülillah derken düz, Allahuekber derken yukarıdan aşağı doğru tutuyor. Neden böyle yapıyorsunuz? diye sorduğumuzda Sırat köprüsü böyle olduğu için diyorlar. Böyle yapmak doğru mudur?

CEVAP

Evet, doğrudur.

 

Sual: 1-Sabah namazını yalnız kılarken uzun sure okumak için, bildiğim kısa surelerin hepsini sıra ile okuyorum. Mesela elemtereden başlıyor, felak suresine kadar okuyorum, ikinci rekatte de sadece nas suresini okuyorum. Mahzuru var mıdır?

CEVAP

Mahzuru yoktur. Evla olanı iyi olanı tek sure okumaktır.

 

2-Vitir namazında tekbir alırken eller yana salınır mı?

CEVAP

Hayır aşağı salmadan kaldırılır.

 

Sual: 1-Vitr namazında kunuttan evvelki tekbiri getirmeden, doğrudan rükuya giden, kunutları okumadığı rükuda aklına gelirse, secde-i sehv yapmaya niyet edip namaza devam mı eder yoksa rükudan kalkıp tekrar tekbir getirerek kunutları okuyup devam mı eder?

CEVAP

Rükuda hatırlarsa artık geri dönmez, sonunda secdei sehv yapar. Fakat zammı
sureyi okumadığını rükuda hatırlarsa geri döner zammı sureyi okur, yine rükuya gider, fakat sonunda secdei sehv gerekmez. Bu ikisi farklıdır.

2-Namaz kılarken zamm-ı sure okunduğu esnada, zamm-ı sure tamamlanmadan elleri yana salmak namazı bozar mı?

CEVAP

Bozulmaz.

3-Namaz bozulmazsa, hangi şekilde namazı tamamlamak gerekir?

CEVAP

Farklı bir tamamlama yoktur. Normal devam edilir. Sonunda secdei sehv de gerekmez. Eller yanda bulunmakla namaz bozulmuş olmaz.
 

Sual: 1-Sabah namazının çıkmasına 1 dakika olduğunu düşünelim, 2 rekat farz namazı en çabuk şekilde sünneti kılmadan nasıl yetiştiririz? 1. ve 2. rekatlerde sadece besmele (fatiha ve zammı sure okumadan) çekerek ve tesbihleri sadece birer defa söyleyerek ve otururken de secde-i sehv yapsak namaz kabul olur mu?

CEVAP

Secdei sehv yapılmaz. Namazın sünnetleri terk edilir.

 

Sual: Fatihadan sonra yanılıp el salınırsa, sure okurken bağlanır mı?

CEVAP

Bağlamadan okumalı, fazla hareketten sakınmalı. 

 

Sual: İlk rekatta İhlas, 2.de, unutup Kevseri okumak mekruh mu?

CEVAP

Mekruh olmaz. Çünkü yanılmak özürdür.

 

Sual: Fatihada müstekim kafı gayn okumak manayı bozar mı?

CEVAP

Bozar.

  

Sual: Birinci rekatta ayet-el kürsi, ikincide Nası okumak caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Sübhanekeden sonra, unutup tehıyyatı okuyan, sonra Fatihayı okusa, secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez.

 

Sual: Namazda, zamm-ı sureden sonra, (sadakallahülazim) demek, secde-i sehvi gerektirir mi?

CEVAP

Gerektirmez.

 

Sual: Vitrin 3. rekatinde, 2. rekatte okuduğu zamm-ı sureden 3 ayet miktarı fazla okumak mekruh mu?

CEVAP

Mekruhtur.

 

Sual: Müekked sünnetlerde unutup 1., 2. rekatte Kuleuzüleri, diğer rekatlarde elemtere ve liilafiyi okumak caiz mi?

CEVAP

Unutmak özürdür.

 

Sual: Sünnet kılarken, kunut okudum. Secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Yalnız Fatihayı bilen, zamm-ı sure olarak da okur mu?

CEVAP

Sure öğreninceye kadar Fatihayı okur.

 

Sual: 1.rekatte kıraati unutan, 2.rekatte hatırlasa ne yapar?

CEVAP

Namazı iade etmesi lazımdır. Kıraat farzdır.

 

Sual: İmam, açık okunacak yerde, Fatihanın yarısını gizli okusa, gizli okunacak yerde, açık okusa,secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Evet. Fakat cemaatle secde-i sehv yapmamak caizdir.

 

Sual: İmam 4. rekate kalkmayı unutup oturursa cemaat kalkar mı?

CEVAP

Ön safdaki cemaatten birinin "sübhanalllah" diyerek ikazı iyi olur.

 

Sual: Fatiha, yarısına kadar okunduktan sonra, şaşırıp, yeniden başlansa, ettehiyyatü de böyle okunsa, secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez.

 

Sual: Fatihadaki müstekim, müstakim okununca namaz sahih mi?

CEVAP

Değildir.

 

Sual: Teravihi dörder rekat olarak kılarken, Kuleuzüleri ilk iki rekatte, Elemtere ve Liilafiyi diğer iki rekatte okumak caiz mi?

CEVAP

Böyle adet edinmek mekruhtur. 

 

Sual: Teravihte, hergün, Filden Nasa kadar okumak caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Vitrde sıra ile Felak, Nas, Fil suresini okumak mekruh mu?

CEVAP

Evet.

 

Sual: İmam, Fatiha veya zamm-ı surenin yarısını gizli okuduktan sonra, cehri okunacağını hatırlayınca, baştan mı okur?

CEVAP

Baştan okuması efdaldir.

 

Sual: Namazdan sonra Fatiha okurken eller kaldırılmaz mı?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Akşamın üçüncü rekatinde oturduktan sonra, unutarak ayağa kalkıp bir rekat daha kılanın namazı nafile mi olur?

CEVAP

Evet. Farzı yeniden kılar.

 

Sual: Sure-i Haşrı imam okuyunca, cemaat de okumuş sayılır mı?

CEVAP

Evet.

 

Sual: İmama 5. veya 6.rekatte uyanın namazı sahih mi?

CEVAP

Hayır.

 

Sual: İki kunut duasını okumak vacib mi?

CEVAP

İmam-ı azama göre vacibdir.

 

Sual: 1.rekatte zammı sureyi unuttum. 2.rekatte, okumadığımı hatırladım. Sonra yukarıdakinin aksine 1.de okudum, 2.de unuttum. 3.e kalktığımda, 2.de okumadığımı hatırladım. Ne yapmam gerekir?

CEVAP

Farzların 3. ve 4.rekatlerinde de zammı sure okunabilir. Hatırlanınca okunur. Secde-i sehv yapılır.

 

Sual: Namazda bir ayet atlansa secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Namazın mekruhu olmadığı için gerekmez.

 

Sual: 1-Şafiilerde erkekler rükuda ayaklarını birleştirir mi?.

CEVAP

Şafiide ayakları erkekler de birleştirmez, ayaklar açık durur.

 

Sual: Namazda ayetleri kendi duyacağımız kadar sesli okumamız gerekiyor. Çok gürültülü bir ortamda ayetleri duymak için sesimizi yükseltmemiz gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez. Gürültü yokken kendi duyacağı kadar yavaş okunur.

 

Sual: 1- 4 rekatlı bir namazın 5.rekatına kalkılırsa ve hatırlanıp hemen oturulursa ne yapmalıdır. Namaz sahih midir?

CEVAP

Namaz bozulmuş olmaz. Tehiyyat okunmuşsa secdei sehv yapılır, okunmadan kalkılmışsa, oturup tehiyyat okunur ve secdei sehv yapılır.

 

2- Zammı sure okunması gerektiği halde okumadan rükuya gidildiğinde doğrulduktan sonra zammı sure okunabilir ise vitri vacibin son rekatında aynı şey başımıza gelir ise zammı sureden sonra kunut duaları okuyabilir miyiz?

CEVAP

Evet zammı sure okunur ve kunut duaları da okunur. Secdei sehv de gerekmez.

 

3-Kıyamda Fatiha'dan sonraki sureyi okumaya başlamadan önce besmele çekilir mi?

CEVAP

Besmele çekilmez. Çekilirse de zararı olmaz.

 

4-Ard arda 4-5 vaktin kaza namazını kılacaksanız sabah, öğle, akşam, yatsı, vitir şeklinde sıraya dikkat etmek gerekir mi?

CEVAP

Hayır sıraya riayet etmek gerekmez.

 

4-Yalnız namaz kılarken besmeleyi Fatiha-i şerif ile birleştirerek okumanın hükmü nedir?

CEVAP

Caizdir. Birleşince mılhamdü lillahi diye okunur.

 

Sual: Namazda zammı sure deyince genellikle fil suresi ile nas suresi arası okunuyor. Mesela asr suresini kadir suresini ayetel kürsüyü amenerrasulüyü veya herhangi bir uzun surenin birkaç ayetini okuyamaz mıyız?

CEVAP

Okunur. Kur’anın baştan sona kadar her ayeti okunur. Kısa olduğu için onlara
 namaz sureleri denmiş. Yoksa her sure okunur.

 

Sual: Vitri kılarken, üçüncü rekatta zammı sureden sonra kunut duaları için ayakta tekbir getirirken, elleri kulaklara değdirip öylemi tekbire başlayıp bağlarken bitirmeli, yoksa zammı sureden sonra tekbir getirerek mi elleri kulaklara kaldırmalı?

CEVAP

İftitah tekbiri gibi yapmalı. Yani Al.. derken kulaklara değmeli, ekber denince bağlanmış olmalı.

 

Sual: 4 rekatli farz namazın 3. rekatini kılarken, 3. rekatte olunduğu unutulup
fatihadan sonra sure okunmaya başlansa ve bu sıra 3. rekatte olunduğu hatırlansa ne yapılır? Sure ayet sonunda kesilip rükuya mı varılır, yoksa sure sonuna kadar okunup öyle mi rükuya varılır? Secdei sehv gerekir mi?

CEVAP

Farzların üçüncü ve dördüncü rekatinde zammı sure okumakta mahzur yoktur.
Başlanmışsa okunur. Okunsa da secde-i sehv gerekmez.

Sual: 1-Küçük kardeşim kunut dualarını yarıya kadar biliyor ben de ona dün namazda yarısına kadar okuttum, bana günah oldu mu?

CEVAP

Çocuk namaz kılarken de olsa öğretilebilir. Fakat siz kılarken olmaz. Ancak namaz dışında öğretmelidir.

3-Zammı surede şaşıran yeniden baştan alınca sehiv secdesi gerekir mi?

CEVAP

Gerekmez.

 

Sual: Kıraatte bir sure okurken, bir ayet unutulsa caiz olur mu?.

CEVAP

Bundan önce veya sonra 3 ayet okunmuşsa caiz.

 

Sual: Namazda sübhanekeden sonra, Besmele çekmek sünnet mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Farzın son iki rekatinde, Fatihadan sonra besmele çekilir mi?

CEVAP

Çekilirse secde-i sehv gerekmez. Zira kıraat mahalli.

 

Sual: Rükuda bir kere tesbih okumakla tadili erkan yerine gelir mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Fatihayı okuduktan sonra biraz bekleyip de mi (amin) demeli?

CEVAP

Beklemeden de, bekleyip de amin demek caiz.

 

Sual: Akşamı kılana uydum. Bilmediği için gizli okudu. Caiz mi?

CEVAP

Bilmemesi nadir olur ve özür olur.

 

Sual: Sehven vacib tekrar edilse, secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Sübhanekeden önceki besmele secde-i sehv gerektirir mi?

CEVAP

Hayır.

 

Sual: Zamm-ı sure okurken küfre düşürücü şekilde manayı bozan yanlışlık yapılıp, sonra düzeltilince namaz bozulur mu?

CEVAP

Bozulmaz.

 

Sual: Sıratal yerine, sıradal demek namazı bozar mı?

CEVAP

Bir kavle göre bozar.

 

Sual: Kaza kılarken 3 ve 4.cü rekatlarda zamm-ı sure okumak secde-i sehv gerektirir mi?

CEVAP

Hayır. Çünkü kıraat mahallidir.

 

Sual:Başkasının okuduğuna amin demek namazı bozar mı?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Zamm-ı sureyi unuttuğunu rükuda hatırlayan, kalkıp okur mu? Okuduğu zaman secde-i sehv gerekir mi?

CEVAP

Evet. Gerekmez.

 

Sual: Zamm-ı sure okurken Fatiha okumadığını hatırlayanın, zamm-ı sureden sonra Fatihayı okuması lazım mı?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Peşpeşe zamm-ı sure okunsa, başlarında Besmele çekilir mi?

CEVAP

Gerekmez.

 

Sual: Biz Sübhaneke okurken, imam sesli okumaya başlıyor. İmam, durduğu zamanlarda tamamlamak gerekir mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Besmele geçen ayeti, zamm-ı sure olarak okumak caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

3-Farz namazlarda 3ve 4'cü rekatlerde fatihadan sonra sehven besmele çekmek veya 1 ayet-i kerime okumak, secde-i sehvi gerektirir mi?

CEVAP

Gerektirmez, zammı sure okunsa da mahzuru olmaz.

 

4- 4 Rekatli namazın 3'ncü rekatinde, fatiha sonrası zamm-ı sure okumak gerekirken, sehven rüku için el bırakılırsa; rükuya gitmek mi gerekir?

CEVAP

4 rekatlı farzlarda zammı sure okumak gerekmez, okunsa da secdei sehv gerekmez, sünnet ve nafilelerde geri dönüp okumalıdır, rükuya gitmemelidir, hatta rükuya gidilse kalkılmalıdır.

 

5-Yoksa sure-i şerif okumak için elleri yeniden bağlamak mı gerekir?

CEVAP

Gerekmez, bağlansa da mahzuru olmaz.

 

6- Bu iki durumda secde-i sehv gerekir mi ?

CEVAP

Gerekmez

 

7-Namazda kırâet okurken, hareke hatası yapmak namazı bozar mı? Mesela: Bir ayet-i kerimedeki üstün yerine esre okumak gibi. Peltek zal yerine kalın zal okumak gibi

CEVAP

Genelde namazı bozmaz, istisnalar olabilir. Onun için şu harfi şöyle okudum diye açıkça belirtmelidir.

 

8- 4 rekatli sünnet namazda, her iki rekati ayrı ayrı namaz olarak mı mütalaa etmek lazımdır. Fatiha dışında okunan sure-i şeriflerin sırası ve ayet-i kerimelerin uzunluğu açısından tek namaz olarak mı 2'şer rekatlik 2 namaz olarak mı kabul etmek gerekir.

CEVAP

Tek namaz olarak telakki etmelidir.

 

9- Namazda sure-i şeref okunurken, uzun bir sure-i şerif içinden ayet-i kerimeler okumakla, kısa bir surenin tamamını okumak arasında sevap açısından bir fark var mıdır ?

CEVAP

Kısa sure okumak daha sevaptır.

 

10- Namazda, uzun bir sure-i şerifi okurken, 3 veya daha fazla ayet-i kerime atlayarak diğer rekatte devamı okumak uygun mudur ? Diğer rekatte okumaya devam ederken biraz ileriden okunabilir mi?

CEVAP

Evet

 

14- Atlanılan sure uzun olursa, 1 sure-i şerif atlanabilir mi ? Mesela; İnna enzelnahu sure-i şerifinden sonra, uzun olan lem yekünillezine sure-i şerifini atlayıp iza zülzilahu okunabilir mi?

CEVAP

Evet

Sual: Muavvizeteyn sureleri Nas ve Felak suresi değil mi? 4 kul suresi de İhlas, Kâfirun, Nas ve Felak sureleri değil mı?

CEVAP

Evet.
 

Sual: 1-Fatiha suresinde (Malikiyevmıddin..) diye yazıyor. (A)nın üzerinde (^) işareti var. Ama biz okurken: (Melikiyevmıddin...) okuyoruz. Bu nasıl oluyor?

CEVAP

Yanlış okuyorsunuz. Mâliki yevmiddin diye okunur, meliki diye okunmaz.

 

2-Sübhaneke okunurken, bazı kitaplarda (ceddüke..) yazıyor. Ama biz (ceddük..) diye okuyoruz.

CEVAP

Durunca ceddük okunur, geçince ceddüke okunur. Yani bunda yanlışlık yok.
 

Sual: 1-Bazan oluyor dört rekatlik namazların ikinci rekatında rabbenaya kadar okuyorum ve bir tarafa selam verirken aklıma geliyor. Aklıma gelince hemen kalkıyorum ve diğer iki rekatı tamamlıyorum ve sehiv secdesini yapıyorum. Bu doğru bir hareket tarzı mı?

CEVAP

Evet doğrusu öyledir.

 

2-Ben rabbena yerine hep Allahümme rabbena atina .... diyorum, doğru mu?

CEVAP

Öyle demek de caizdir, fakat Rabbena.... okumak daha iyi olur.
 

3-Vitir namazındaki kunut duaları yerine başka bir dua olur mu? Bu dua olduğu

için, ayet olmadığı için Türkçe olabilir mi? Hem Arapça bilmiyoruz.

CEVAP

Kunut dualarını bilmeyen kimse, üç kere istiğfâr okur. Mesela (Allahüm-mağfir lî) der. Yâhud bir kere (Rabbenâ âtinâ...) âyetini dua olarak sonuna kadar okur. Kunutta bildirilenlerden başkası okunmaz. Hele Türkçe hiç okunmaz. Biz Türkler de arapça bilmez. Ancak namazda okunacak kadarını öğrenmemiz gerekir.

 

Sual: 1-Vitir namazında 4.rekata kalkarsak 5'e tamamlar mıyız?

CEVAP

Secdeden önce hatırlarsak, oturur secdei sehv yaparız. Dördüncü rekatın secdelerini de yapınca hatırlarsak, o zaman bir rekat daha kılıp beşe tamamlarız. Ancak üçüncü rekatte oturmuş olmamız şarttır. Oturulmamışsa, dört rekat bitince selam veririz. Hepsi nafile olur, vitri yeniden kılarız.

 

Sual: Namaz kılarken 1,5 yaşındaki çocuk önüme geçip oturdu. Kıraati ve rükuyu
yaptım hala gitmedi, secde yapamıyacağım için namazı bozdum. Ne yapmam lazımdı?

CEVAP

Namazı bozmak haramdır. Birkaç yol vardı, bir elinizle çocuğu itip secde edebilirdiniz veya biraz sağa veya sola çekilip oraya secde ederdiniz, yani namazda iken sağa sola yürümek
namazı bozmaz, hatta bir adım ileri veya bir adım geri gitmek de bozmaz. Namazı bozmak haramdır. Haram işlediğiniz için tevbe edin.
 

Sual: Vitri kılarken, Kevser ve kuleuzüleri okumak caiz mi?

CEVAP

Mahzur yoktur.
 

Sual: (İmam tesbihleri cemaatin haline göre okur) ne demektir?

CEVAP

Sünnet miktarından bile az okuyabilir demektir.

 

Sual: Namaz dışında Fatihadan önce Euzü çekmek vacib mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Şafiiyi taklid eden sabah namazında kunut okur mu?

CEVAP

Okumaz.

 

Sual: Şafiiyi taklid eden, vitri, hanefideki gibi mi kaza eder?

CEVAP

Evet.

  

Sual: Vitirde kunut tekbiri imameyne göre sünnet mi?

CEVAP

Evet.

  

Sual: Kur'anı nağme ile manasını değiştirmeden okumak caiz mi?

CEVAP

Makam ve nağme demek manayı değiştirerek okumak demektir. Manayı değiştirmeden yani musiki makamı yapmadan tahsini savt (Güzel ses) ile okumak lazımdır.

 

Sual: Farz kılana uyulsa, o da kıraati açıktan okumasa caiz mi?

CEVAP

Vacibi terk etmiş olur..

 

Sual: Müekked sünnetlerde unutup 1., 2. rekatte Kuleuzüleri, diğer rekatlarde elemtere ve liilafiyi okumak caiz mi?

CEVAP

Unutmak özürdür.

 

Sual: Kunut okumayı unutan, rükuya eğilirken geri dönebilir mi?

CEVAP

Tamamen eğilmeyince geriye dönmek caizdir.  

 

Sual: İmam tesbihleri cemaatin haline göre okur ne demektir?

CEVAP

Sünnet miktarından da az okuyabilir demektir.

 

Sual: Asr suresindeki (bissabrı) önce okunsa, namaz sahih mi?

CEVAP

Hayır. Tekrar okumak gerekirdi.

 

Sual: Haşr suresini okurken 3.de (Esteizü) demek caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

17- Namaz kitabında 'Hiç olmazsa namaz kılacak kadar dua ve sure öğrenmelidir' buyrulmaktadır. Ayet-i kerime okumak farz olmasını rağmen, burada mutlaka okunması gerekli olduğu bildirilen dua nedir.

CEVAP

Buna ayeti kerimeler, sureler dahildir.

 

Sual:

3-Namazda Asrdan sonra Hümeze veya Kureyş, Kevserden sonra Kafirun veya Tebbet okunur mu? Bu sürelerin okunuş sırası konusunda beni tam manasıyla aydınlatır mısınız?

CEVAP

Okuma sırası yukarıdan aşağıya doğrudur, ters okumak mekruh olur, kasten olmayıp da unutarak ters okunursa mekruh olmaz. Bir de okuduğumuz sureden sonraki sureyi atlayıp ondan sonrakini okumamız mekruh olur. En az iki sure atlamamız gerekir. Yahut hiç atlamayıp sıra ile okunur. Bir de ikinci okuduğumuz sure birinci sureden üç ayet miktarı fazla olmamalıdır, olursa namaz mekruh olur. Şimdi buna göre, Asrdan sonra hümeze okunmaz çünkü hümeze 3 ayetten daha fazladır hepsi 9 ayet asr ise üç ayet. Kevserden sonra Kafirun suresi de okunmaz, çünkü kafirun üç ayet kevserden uzundur. Kevserden sonra tebbet okunur çünkü üç ayet uzun değil iki ayet uzun.

 

5-Vakit namazlarında Zamm-ı Süre olarak hangilerinin okunması efdaldir? (Mesela sabah namazının sünnetinde Felak ve Nas süreleri okunması iyidir. Vitirde Asr Kevser ve İhlas gibi)

CEVAP

Sabah namazında mümkünse biraz uzun sure okumalı, diğer vakitlerde kısa okumalı.

Sual: Namaz kılarken hangi zamanda hangi sureleri okumamız gerekmektedir? Sadece fatiha, kevser ve ihlas surelerini bilerek namaz kılınabilinir mi?

CEVAP

Kılınır. Namaz nasıl kılınır hangi sureler okunur, namaz kitabımızda yeteri kadar açıklanmıştır. İnternete giriyorsanız size bir link vereyim oraya basıp namaz kitabını okuyabilirsiniz. Yahut Hakikat kitabevine telefon edip bir namaz kitabı alabilirsiniz.

Kitabevinin telefonu: 0212- 5234556

İnternet adresi: http://www.hakikatkitabevi.com/

geri    namaz    ileri