Baş, kol ve ayakları açık olarak namaz kılmak mekruhtur

 

       Sual: Erkeklerin, baş, kol ve ayakları açık olarak namaz kılmalarının mekruh olduğu hangi kitapta yazılıdır?

       CEVAP

       Namazı başı açık kılmanın mekruh olduğu bütün fıkıh kitaplarında, mesela Dürer, Halebi, Dürr-ül-muhtarda vardır.

       Mekruh olan namaz sahih ise de, sevabı olmaz. Bir erkek, namazda başı örtmeye önem vermediği için açık kılarsa, mekruh olur. Namaza önem vermediği için açarsa, kâfir olur. Kendini Allahü teâlâya karşı, küçük göstermek için, başı açık kılmak zarar vermez ise de, yine örtmek efdaldir. Harareti teskin ve rahatlık için açmak da mekruhtur. (Redd-ül-muhtar)

       Önemli kimselerin huzuruna çıkan kimsenin şık, temiz elbise giymesi gerekir. Allahü teâlânın huzuruna durulduğu zaman buna daha çok dikkat etmeli, büyüklerin karşısına çıkılamıyan elbise ile namaz kılmamalıdır! Kur'an-ı kerimde (Her namaz kılarken, süslü [temiz, sevilen] elbiselerinizi giyiniz) buyuruluyor. (Araf 31)

       Peygamber efendimiz başı açık kılmazdı. Sarıkla kılmanın önemini bildirerek buyuruyor ki: (Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan efdaldir.) [Ebu Nuaym]

       Namazda başı hiç olmazsa, herhangi bir renkte olan takke ile örtmelidir!

(Nimet-i İslâm)da namazın mekruhlarının onbeşincisinin dipnotunda (Başı açık namaz kılmak mekruhtur.) buyuruluyor. 57.sinde de mekruh olduğu yine bildiriliyor. Namazın mekruhlarının onbirincisinde ise, kolları açık namaz kılmanın mekruh olduğu bildiriliyor.

İbni Abidin hazretleri, namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki:

       (Namazı, nalın veya mest ile kılmak, çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Böylece, yahudilere uyulmamış olur. [Taberânînin bildirdiği] hadis-i şerifte, (Yahudilere benzememek için namazları, nalın [bir nevi ayakkabı] ile kılınız!) buyuruldu. Resulullah ve Eshab-ı kiram, sokakta giydikleri nalın ile kılarlardı. Nalınları temiz idi ve Mescid-i Nebi kum döşeli idi. Kirli nalınla girilmezdi.)

       Ayakları herhangi bir şey ile örterek namaz kılmayı bildiren bir başka hadis-i şerif de şöyle: (Yahudiler, nalın [bir nevi ayakkabı] ile veya mest ile ayaklarını örterek namaz kılmazlar. Siz onlara muhalefet ediniz!) [Ebu Dâvud, Hakim]

       Temiz olmayan ayakkabı ile mescide girilmez. Çorap giyerek bu sünnet yerine getirilir. Çorabı da pis olan veya hiç olmayan, namazı topuk kemiklerine kadar uzun entari ile kılması iyi olur. Eshab-ı kiram kamis denilen ayağa kadar uzun olan gömlek ile, yani entari ile namazlarını kılarlardı. Ayakları böylece örtülmüş olurdu. Ayaklar örtülü kılınan namazın çok sevab olduğu (Halebi), (Berika) ve (Hadika) kitablarında da yazılıdır.

       Müslüman olmıyanlar, kiliselerinde başı açık, ayağı çıplak tapınıyor, onlar gibi, medeni ibâdet etmeli diyerek, başı açık, ayağı çıplak kılmak, yükseğe secde etmek ve emri altında olanları böyle kılmaya zorlamak caiz değildir. İbadetlerde, kâfirlere benzemek mekruhdur. İslâmiyetin istediği şekli beğenmiyen ise, kâfir olur.

       Kadınların ayaklarının açık olmasında iki kavil vardır. Birinci kavle göre mekruh, ikinci kavle göre namaz bozulur. Kadınlar, ya çorapla veya ayaklara kadar uzun etek veya entari giyerek namaz kılmalıdır!  Şafiî mezhebinde erkeklerin çıplak ayakla namaz kılması sünnettir. (M.Erbea)      

 

Sual: Tanıdığım şafiiler, başları açık namaz kılıyor. Hatta kıymetli büyüklerim bile. Şafiide başı örtmek sünnet değil mi? Peygamber efendimiz başı açık mı namaz kılardı? Niye böyle yapıyorlar ki?

CEVAP

Hanefiler hanefi mezhebini, şafiiler de şafii mezhebini bilmez. Mübarek olmak, kıymetli olmak ayrıdır. Bazıları da şafiideki hükmü bilmiyorlar, bilmeyince de aklı ile karar veriyorlar. Akıl dinde ölçü olamaz.

Şafii mezhebinde de başı sarık veya takke ile örtmek sünnettir. (Fetava i kübra c.1, s.169)

Halil Gönenç de şafii ilmihalinde namazın mekruhlarını sayarken 9. maddede başı açık kılmanın mekruh olduğunu bildirmektedir.

Kur'anı kerimde mealen Kur'an-ı kerimde (Namaz kılarken, süslü [temiz, sevilen] elbiselerinizi giyiniz) buyuruluyor. (Araf 31))

Bu ayet sadece hanefiler için değildir. Şafiiler de namaza dururken düzgün kıyafetle durmalı, başlarını örtmelidir.

 

Sual: Şafii mezhebinde olan tanıdığım kıymetli kimseler, başı açık ve yazın kısa kollu gömlek ile kılıyorlar. Mekruh olsa elbette kılmazlar. Siz ise mekruh diyorsunuz. Hacda da kollar ve baş açıktır. Kaynağınız nedir?

CEVAP

Halıl Gönencin şafii ilmihalinde yazıyor. Bir de Mehmet Can'ın Şafii ilmihalinin namazın mekruhları kısmında 2 ve 5. maddede yazıyor. Başı kapatmak elbette sünnettir. Dört mezhebde de sünnettir. Dört mezhebde de kollar sığalı, yani açık kılmak mekruhtur. Kâbedeki durum bundan müstesnadır. Kadınla erkek yan yana namaz kılamazken Kâbede kılması caizdir. Oranın hükmü farklıdır.

 

Sual: Diyanet işleri başkanı diyor ki, (Namazı başı açık kılmanın mekruh olmasının sebebi fıkıh kitaplarına göre şudur: Padişahın karşısına bile başı açık çıkmak edepsizliktir. Allahın huzurunda hiç başı açık durulur mu? Ama artık günümüzde devlet başkanlarının huzuruna başı açık çıkılabildiğine göre, namazdaki mekruhluk da kalkmalıdır) Gerçekten mekruhluğun sebebi bu zatın söylediği gibi midir?

CEVAP

Din zamana göre değişmez. Başı kapatmak da söylenilen gerekçeye dayanmaz. Peygamber efendimiz namaz kılmazken de başını kapatırdı. Padişahlar değişir ama, Allah değişmez.
 

3-Takke takmak sünnet midir?

CEVAP

Evet, takke takmak sünnettir.

4- Üzerinde Allah yazılı takke ile namaz kılmak uygun mudur?

CEVAP

Caizdir.

Sual: Namazda düşen takkeyi iki el ile almak namazı bozar mı?

CEVAP

Bir el ile alıp koymalıdır. [bir kavle göre iki el ile de alınsa bozmaz.]

 

 

Sual: Takkesiz namaza duran takke giymek için namazı bozar mı?

CEVAP

Bozmaz. Namazı bozmak haramdır.

 

Sual: Takkesiz kılınan namazı iade etmenin mahzuru var mı?

CEVAP

Mahzuru yoktur.

 

Sual: Topçu kepi ile namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Caiz.

 

Sual: Kısa kollu tatbikat elbisesi ile namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Zaruret olduğu için caizdir.

 

Sual: Mübarek isim yazan takke ile namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Şeffaf naylondan namaz takkesi caiz mi?

CEVAP

Caiz. Niyet ederek başa bir şey koymak sünnettir.

 

Sual: Kızların da giydiği topçu kepi gibi keple namaz kılınır mı?

CEVAP

Namaz için cepte bir takke bulundurmalıdır.

 

Sual: Sipersiz şapka ile namaz kılınır mı?

CEVAP

Cepte takke bulundurmak müslümanların adeti idi.

 

Sual: Takkede birbirine geçmiş 2 üçgenden meydana gelen siyonist işareti vardır. Bununla namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Evet. Haç işareti olsa kılınmaz.

 

Sual: Parka başlığı ile namaz kılmak caiz mi?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Namazda bütün kol, iki uzuv mu?

CEVAP

Evet.

 

Sual: Kolçak takarak namaz kılmak mekruh olur mu?

CEVAP

Hayır.

 

Sual: Takke alnı kaplasa, namaz tenzihen mekruh olur mu?

CEVAP

Evet. 

 

geri    namaz    ileri