- E -

 6. Cild

(E- Ertuğrul Gazi )

E

e SAYISI

EBCED HESÂBI

EBDÂL (Bkz. Abdal)

EBE

EBEGÜMECİ (Malva sylvestris)

EBER GÖLÜ

EBRÛ

EBÛ ALİ FÂRMEDÎ

EBÛ BEKR RÂZÎ

EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

EBÛ CEHL

EBÛ DÂVÛD

EBÛ DÜCÂNE

EBÛ EYYÛB-İ ENSÂRÎ

EBÛ HAFS-I HADDÂD

EBÛ HAFS-I KEBÎR

EBÛ HUREYRE

EBÛ KÂMİL ŞUC’

EBÛ KATÂDE

EBÛ LEHEB

EBÛ LÜBÂBE

EBÛ MA’ŞER BELHÎ

EBÛ MİDYEN MAĞRİBÎ

EBÛ MUHAMMED BAĞDÂDÎ

EBÛ MÛS EL-EŞ’ARÎ

EBÛ MÜSLİM HORASÂNÎ

EBÛ NU’AYM İSFEHÂNÎ

EBÛ SAÎD-İ FÂRÛKÎ

EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ

EBÛ SEHL KÛHÎ

EBÛ SİMBEL

EBÛ SÜFYÂN BİN HARB

EBÛ SÜFYÂN BİN HÂRİS

EBÛ SÜLEYMÂN CÜRCÂNÎ

EBÛ TÂLİB

EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH

EBÛ YÛSUF

EBÛ ZERR-İL-GIFÂRÎ

EBÛ ZEYD BELHÎ

EBÜDDERDÂ

EBÜLFEZ ALİ ELÇİBEY

EBܒL-FİDÂ

EBܒL-GÂZİ BAHADIR HAN

EBܒL-HASAN ALİ TABERÎ

EBܒL-HASAN-I EŞ’ARÎ

EBܒL-HASAN-I HARKÂNÎ

EBܒL-HASAN-I ŞÂZİLÎ

EBܒL-HAYR RÛMÎ

EBܒL-KÂSIM ZEHRÂVî

EBܒL-LEYS-İ SEMERKANDÎ

EBܒL-MANSÛR MUVAFFAK

EBܒL-VEF (Bkz. Vefâ Konevî)

EBܒL-VEF BUZCÂNî

EBÜLYOSKOPİ

EBÜSSܒÛD EFENDİ

EBÜZZİYÂ TEVFİK BEY

ECEL

ECNÂDİN ZAFERİ (Bkz. Yermük Savaşı)

ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

ECZÂ DOLABI

ECZÂCILIK

EDEBÂLÎ (Üdebâlî)

EDEBÎ AKIMLAR

EDEBÎ SANATLAR

EDEBÎ TÜRLER

EDEBİYÂT

EDEBİYÂT-I CEDÎDE

EDHEM PAŞA (Gâzi, İbrâhim)

EDHEM PAŞA (İbrâhim)

EDİB AHMED YÜKNEKÎ

EDİLLE-İ ŞER’İYYE (Bkz. Ahkâm-ı Şer’iyye)

EDİRNE

EDİSON, Thomas Alva

EEG (Bkz. Elektroensefalografi)

EF’ÂL-İMÜKELLEFÎN

EFE

EFEDRİN

EFEKTİF

EFEMERİD

EFENDİ

EFENDİ KAPISI

EFLAK

EFLÂTUN

EFLÂTUN CEM GÜNEY

EFSÂNE

EGE BÖLGESİ

EGE DENİZİ

EGE MEDENİYETİ

EGOİZM (Bencillik)

EGZOZ SİSTEMİ

EĞİTİM

EĞRELTİLER

EĞRELTİOTLARI

EĞRİ BOYUN

EĞRİDİR GÖLÜ (Sina, Hoyran Gölü)

EHÎ ÇELEBİ

EHL-İ BEYT

EHL-İ KIBLE (Bkz. Bid’at Fırkaları)

EHL-İ KİTÂB

EHL-İSALÎB

EHL-İ SUFFA

EHL-İ SÜNNET

EINSTEİN, Albert

EİNSTEİNUM (Aynştaynum)

EISENHOWER, Dwight David

EJDERHÂ (Ejder)

EK ÜCRET

EKBER ŞAH (Ebü’l-Feth Celâleddîn)

EKG (Bkz. Elektrokardiyografi)

EKİDİNE (Bkz. Karıncayiyenler)

EKLEM İLTİHABI VE HASTALIKLARI

EKLEMBACAKLILAR (Arthropoda)

EKLEMLER

EKMEK

EKMEKAĞACI

EKOKARDİOGRAFİ

EKOLOJİ

EKONOMİ (Bkz. İktisat)

EKREM HAKKI AYVERDİ

EKSOJEN DOMLAR

EKSPRESYONİZM (Dışavurumculuk)

EKŞİYONCA

EKTOPİ

EKTOPİK GEBELİK (Bkz. Dış Gebelik)

EKVADOR

EKVATOR

EKVATOR GİNESİ

EKZEMA

EKZOTOKSİN

EL

EL ÇATLAMASI

EL FENERİ (Bkz. Fener)

EL SALVADOR

EL SANATLARI

EL YAZMASI (Bkz. Yazma)

ELASTİKİYET

ELAZIĞ

ELBA

ELBE NEHRİ

ELBİSE

ELBURZ DAĞLARI

ELÇİ

ELDİVEN

ELEKTRET

ELEKTRİK

ELEKTRİK AKIMI

ELEKTRİK ÇARPMASI

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ

ELEKTRİK DEVRESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ

ELEKTRİK KABLOSU

ELEKTRİK MAKİNALARI

ELEKTRİK MOTORU

ELEKTRİK SANTRALI

ELEKTRİK SAYACI

ELEKTRİKÎ ALAN

ELEKTRİKLİ BALIKLAR

ELEKTRİKLİ EV ÂLETLERİ

ELEKTRİKLİ VÂSITALAR

ELEKTRİKLİ YILANBALIĞI

ELEKTROAKUSTİK

ELEKTRODİNAMİK

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)

ELEKTROFOREZ

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

ELEKTROKİMYÂ

ELEKTROKOAGÜLASYON

ELEKTROLİT (Bkz. Elektroliz)

ELEKTROLİTE

ELEKTROLİZ

ELEKTROMANYETİK DALGA

ELEKTROMANYETİZMA

ELEKTROMETRE

ELEKTROMİYOGRAFİ

ELEKTROMOTOR KUVVET

ELEKTRON

ELEKTRON MİKROSKOBU

ELEKTRON TÜPÜ

ELEKTRONEGATİFLİK

ELEKTRONİK

ELEKTRONİK ÂLETLER

ELEKTROSKOP

ELEKTROSTATİK

ELEKTROŞOK (EKT)

ELEKTROT (Bkz. Elektroliz)

ELEMENT (Eleman)

ELEŞKİRT OVASI

ELHAMRA SARAYI

ELİPS

ELİPSOİT

ELİZABETH-I

ELLİ DÖRT FARZ

ELMA

ELMA ASİDİ (Malik Asit)

ELMAS

ELMAS MEHMED PAŞA

ELVAN ÇELEBİ

ELYAF

ELYESA’ ALEYHİSSELÂM

EMÂNÂT-I MUKADDESE (Bkz. Mukaddes Emânetler)

EMÂNET

EMAYE

EMBRİYOLOJİ

EMBRİYON

EMEKLİLİK

EMEVîLER

EMİN BARIN

EMİNE IŞINSU

EMîR

EMîR AHMED BUHâRî

EMÎR HÜSREV DEHLEVÎ

EMÎR KÜLÂL

EMİR SULTAN

EMİSYON

EMME BASMA TULUMBA (Bkz. Tulumba)

EMNİYET TEŞKİLÂTI

EMPERYALİZM (Sömürgecilik)

EMPERSSİYONİZM (Bkz. Edebî Akımlar)

EMR-İ MA’RÛF VE NEHY-İ ANİL-MÜNKER

EMRÎ

EMRULLAH EFENDİ

EMS

EMÜLSİYON

ENCÜMEN-İ DÂNİŞ

ENDÂZE

ENDERÛN

ENDERUNLU FÂZIL

ENDERUNLU VASIF

ENDOKRİN SİSTEM (Bkz. Hormonlar)

ENDONEZYA

ENDOSKOPİ

ENDOTEL

ENDÜLÜS EMEVÎ DEVLETİ

ENDÜSTRİ (Bkz. Sanâyi)

ENERJİ

ENERJİNİN KORUNUMU PRENSİBİ

ENES BİN MÂLİK

ENFARKTÜS

ENFEKSİYON (Bkz. Bulaşıcı Hastalıklar)

ENFİYE

ENFLASYON

ENFRARUJ IŞINLARI

ENGELS, Friedrich

ENGEREK

ENGİNAR

ENGİZİSYON

ENİS BEHİÇ KORYÜREK

ENJEKSİYON

ENJEKTÖR

ENLEM

ENSÂR

ENSPEKSİYON

ENTALPİ

ENTEGRE DEVRELER

ENTERNASYONAL

ENTOMOLOJİ

ENTROPİ

ENVANTER

ENVER ÖREN

ENVER PAŞA

ENVER SEDAT

ENVERÎ

ENZİMLER

EOSİNOFİL

EPİDERMA

EPİFİT BİTKİ

EPİFİZ

EPİKRİZ

EPİLEPSİ (Bkz. Sara)

EPOKSİ REÇİNESİ

ERBAÎN (Erbaûn)

ERBİL ATABEGLİĞİ

ERCİŞLİ EMRAH

ERCÜMENT EKREM TALU

ERDAL İNÖNÜ

ERETNA BEYLİĞİ

ERG

ERGENE IRMAĞI

ERGENEKON DESTANI

ERGENLİK

ERGENLİK SİVİLCESİ

ERGONOMİ

ERGUVAN

ERİCH, Frank

ERİE GÖLÜ

ERİK

ERİME

ERİTRE

EKAM BİN EBİ’L-ERKAM

ERKEK EĞRELTİOTU

ERMENİLER

ERMENİSTAN

ERMİYÂ ALEYHİSSELÂM

EROİN

EROL GÜNGÖR

EROZYON

ERTUĞRUL FÂCİASI

ERTUĞRUL GÂZİ

7. Cild

(Erzincan-Ezik)

ERZİNCAN

ERZİNCÂNÎ ABDULLAH MEKKÎ EFENDİ

ERZURUM

ERZURUM KONGRESİ (Bkz. İstiklâl Harbi)

ERZURUMLU EMRAH

ERZURUMLU MUSTAFA DARİR

ESAD EFENDİ (Sahhaflar Şeyhizâde)

ESAD FEYZİ BEY (Kolağası)

ESAD PAŞA (Toptânî)

ESHÂB-I KEHF

ESKİMOLAR

ESKİŞEHİR

ESKRİM

ESMÂ-İ HÜSNÂ

ESNAF

ESRAR

ESRAR DEDE

ESTER

ESTERGON’UN FETHİ

ESTONYA

EŞDEĞER AĞIRLIK (Ekivalent Ağırlık)

EŞEK

EŞEL MOBİL

EŞKİNCİ

EŞREF

EŞREFİYYE

EŞREFOĞLU RÛMÎ

EŞREFOĞULLARI

ET

ET MEYDANI

ETAN

ETER

ETERİK YAĞLAR (Uçucu Yağlar)

ETFAL HASTÂNESİ (Bkz. Hamidiye Etfal Hastânesi)

ETİL ALKOL (Etanol)

ETIL KLORüR (Bkz. Etan)

ETİLEN

ETİLEN BROMÜR (Bkz. Etan)

ETİLEN KLORÜR (Bkz. Etan)

ETİLEN OKSİT

ETİMOLOJİ

ETİYOLE

ETİYOPYA

ETNA

ETNOĞRAFYA

ETNOLOJİ

ETRÜSKLER

ETÜV (Bkz. Ütüv)

EUCLİD (Öklid)

EULER, Leonhard

EÛZÜ BESMELE

EV

EVCİL HAYVANLAR

EVEREST

EVLÂD-I FÂTİHÂN

EVLENME

EVLİYÂ

EVLİYÂ ÇELEBİ

EVRENGZİB

EVRENOS BEY

EVRENOSOĞULLARI

EVRİM (Bkz. Darwinizm)

EVZÂÎ

EYÂLET

EYER

EYFEL KULESİ

EYYÛB ALEYHİSSELÂM

EYYÛB SABRİ PAŞA

EYYÛB SULTAN CÂMİİ

EYYÛBÎLER

EZAN

EZÂNÎ SAAT (Bkz. Gurûbî Saat)

EZHER

EZİK